De Vlaamse Regering keurde op 26/09/2016 het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.
Overeenkomstig art. 18 § 10 van het Materialendecreet dient het plan ter inzage te liggen van de burgers bij de gemeente.
www.ovam.be/uitvoeringsplan

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be