Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Een bewijs van goed zedelijk gedrag is een getuigschrift dat opgelopen veroordelingen van de aanvrager vermeldt.

Er bestaan drie modellen:

  • een gewoon model bestemd voor de uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn vastgelegd (model 595).
  • een model bestemd voor de uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (model 596.1)
  • een model bestemd voor de uitoefening van een activiteit die onder de opvoeding, de psycho-, medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen valt (model 596.2)

Voor het bekomen van dit attest moet u zich persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be