Sociale toelagen

Er is een gemeentelijke toelage voor:

  • geboorte;
  • voorhuwelijkssparen;
  • andersvaliden;
  • terugbetaling van elektriciteits-,water-en gasverbruik;
  • bouwen, saneren of kopen van een woning;
  • gemeentelijke mantelzorgpremie.

Voor meer inlichtingen neemt u best contact op met sociale dienst van onze gemeente.

Aanmoedigingspremie voorhuwelijkssparen

In de gemeente Kapelle-op-den-Bos is bovendien een reglement voor het toekennen van een premie voorhuwelijkssparen van toepassing. Hierdoor kunnen zowel gehuwden als samenwonenden die aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan en die voldoen aan bepaalde voorwaarden nog eens ¼ van het gespaarde kapitaal en 5 euro per jaar dat ze gespaard hebben, extra ontvangen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst burgerzaken.

  • 015 71 32 71
  • burgerzaken@kapelle-op-den-bos.be 
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be