Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning?

Om huurder van een sociale woning te kunnen worden, moet je je kandidaat stellen bij een een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK) in uw buurt of in de gemeente waar je wil wonen.
Wil je in Kapelle-op-den-Bos wonen, dan kan je je inschrijven bij:
- SHM PROVIDENTIA - Brusselsesteenweg 191 - 1730 ASSE - 02 452 72 43 - www.providentie.beinfo@providentia.be  
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag tussen 8 en 11.30 u.
- SVK WEBRA - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - 02 451 24 90 - www.webra.be - administratie@webra.be
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 u en 11.30u
Je verhoogt je kans op een toewijzing door in te schrijven bij beide sociale verhuurders.

Inschrijvingsvoorwaarden
Men zal nagaan of uw situatie voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden:
1. meerderjarig zijn. Ook minderjarige ontvoogde personen of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst komt in aanmerking;
2. voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
3. voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
4. voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;  
5. ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België. 
Wanneer je meer informatie wil over de voorwaarden of hulp bij het invullen van de documenten, kan je steeds terecht bij de woonconsulent, bij de huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor.

Toewijzing
Bij het toewijzen van een sociale woning wordt rekening gehouden met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:
1. de rationele bezetting: u krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin;
2. verplichte voorrangregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;
3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen voorrang volgens de bepalingen van het gemeentelijke toewijzingsreglement;
4. datum van inschrijving.

Op 13 november 2009 keurde de Minister van Wonen het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant” (zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk) goed. Minister Liesbeth Homans keurde op 28 april 2015 het gewijzigde reglement goed.

De gewijzigde toewijzingsregels zullen er voortaan als volgt uitzien:
Achtereenvolgens wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder
1. die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben
2. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is
3. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant”.
De sociaal verhuurkantoren wijzen hun woningen toe op basis van hun eigen regels, niet volgens het hierboven vermelde toewijzingsreglement. De inschrijvingsvoorwaarden zijn wel dezelfde.

Belangrijk!
Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de sociale verhuurder een brief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt.
Wanneer u geschrapt wordt, dient u zich opnieuw in te schrijven.

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.providentia.be.  

U kan hieronder als bijlage het volledige toewijzingsreglement sociale huurwoningen downloaden.

BijlageGrootte
Toewijzingsreglement sociale huurwoningen.doc74 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be