Secretariaat

 

Adres

Marktplein 29

Contact

Algemeen directeur: Siebe Ruykens

De dienst secretariaat bereidt de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. De gemeenteraad houdt zitting meestal op de laatste maandag van de maand om 20.00 u. in de Muyldermanszaal (eerste verdieping gemeentehuis). Een gemeenteraadszitting is voor het grootste deel openbaar.

De dagorde wordt aangeplakt op de daarvoor voorziene plaats voor het gemeentehuis en kan zeven dagen voor de gemeenteraadszitting ingekeken worden op het gemeentehuis (dienst secretariaat).

Het college van burgemeester en schepenen houdt elke woensdag zitting. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Naast de interne personeelszaken, organiseert de personeelsdienst ook de aanwervings- en bevorderingsexamens. Vacante betrekkingen worden onder meer via de lokale en nationale kranten aangekondigd en via het Infokanaal.

Hier kan je terecht voor inlichtingen, allerhande briefwisseling gericht aan het college van burgemeester en schepenen en het bestuur, het binnenbrengen van biedingen voor aanbestedingen, kandidaturen, teksten infokanaal, adressenlijsten verenigingen, organisatie van feestelijkheden, e.a.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be