Rijbewijzen

De rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen dienen steeds betaald te worden met cash geld.
De prijs voor een rijbewijs/voorlopig rijbewijs bedraagt 25 euro.
Voor een internationaal rijbewijs is dit 21 euro.
Voor een verlenging van het geneeskundig attest (groep 1) is het rijbewijs gratis.

Enkel voor een internationaal rijbewijs is een pasfoto vereist.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be