Reispassen

Een reispas is een identiteitsdocument dat beantwoordt aan internationaal vastgestelde normen. Niet alle lande eisen het bezit van een reispas om er naartoe te reizen. Zeker voor een bezoek aan één der E.U.-landen is er geen nodig. De gewone identiteitskaart volstaat dan.

Voor bezoek aan sommige landen is er bovendien een inreisvisum nodig. Dat wordt in de reispas aangebracht door de ambassade of het consulaat in België van het land van bestemming.

Ook voor minderjarigen, vanaf de geboorte, is er een afzonderlijke reispas nodig indien het land van bestemming dit vereist (kinderen worden niet meer zoals vroeger in de reispas van de ouders vermeld).

Voor landen buiten de E.U. kan een reispas en/of een visum nodig zijn. Deze informatie kan men bekomen bij de dienst bevolking of op de website http://www.diplomatie.be/.

Bij de aanvraag van een reispas moet u er rekening mee houden, dat de afleveringsprocedure normaal 10 werkdagen in beslag neemt. Als u onverwacht dringend een reispas nodig hebt, kunt u een uitzonderingsprocedure aanvragen.

U dient zich persoonlijk aan te melden op de dienst in het bezit van 1 kleurenfoto (op pasfoto mogen GEEN TANDEN zichtbaar zijn), uw identiteitskaart en eventueel uw oude reispas. Minderjarigen moeten vergezeld zijn van één van beide ouders. 

De reispas moet bij die gelegenheid betaald worden. U krijgt steeds een ontvangstbewijs, dat u bij afhaling van de reispas moet afgeven. 

De prijs is afhankelijk van: de te volgen procedure (normaal of uitzondering), en de minder- of meerderjarigheid van de houder.

Normale procedure

Leveringstermijn minimum 7 werkdagen na aanvraag.

Uitzonderingsprocedure

Leveringstermijn binnen de 24 uur.

  • Geldigheidsduur 7 jaar, normale procedure : € 90,00
  • Geldigheidsduur 7 jaar, uitzonderingsprocedure : € 265,00
  • Voor een minderjarige, geldig 5 jaar, normale procedure : € 35,00
  • Voor een minderjarige, geldig 5 jaar, uitzonderingsprocedure : € 210,00

Het verlies van een reispas moet zo snel mogelijk gemeld worden bij de politie. Bij verlies in het buitenland wordt dit gemeld bij de plaatselijke politiediensten en in het Belgisch consulaat.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be