OCMW Voorzitter

De voorzitter:

 • leidt de activiteiten van het OCMW;
 • is voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst;
 • ondertekent samen met de secretaris alle uitgaande stukken;
 • is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen;
 • vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen;
 • woont met raadgevende stem de vergaderingen van het schepencollege bij teneinde gehoord te worden over OCMW-aangelegenheden.
 •  

  Zitdag

  De voorzitter heeft iedere woensdagavond spreekuur tussen 18.30 en 19.30 u. in de OCMW-zetel.
  Afspraakmaken via: else.dewachter@ocmw-kapelle-op-den-bos.be.

  Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be