OCMW secretaris

De taken van de OCMW-secretaris zijn zeer divers en worden bepaald door de artikels 85 tot 90 van het OCMW-decreet.
De bevoegdheden en taken van de OCMW-secretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het OCMW-decreet.
Samengevat is het zo dat de secretaris zorgt voor de goede werking van de diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De secretaris:

  • staat in voor de algemene leiding van de diensten van het OCMW;
  • rapporteert aan de OCMW-voorzitter en de OCMW-raad;
  • staat in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • staat in voor de interne controle op de werking van de diensten;
  • gedraagt zich naar de onderrichtingen gegeven door de raad, de voorzitter, het vast bureau of de bijzondere comités;
  • bereidt de zaken voor die aan de OCMW-raad, aan de voorzitter, aan het vast bureau en aan het bijzondere comité wordt voorgelegd;
  • woont de vergaderingen van de raad, het vast bureau en de bijzondere comités bij en adviseert deze;
  • organiseert de behandeling van de briefwisseling;
  • organiseert het beheer van het archief.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be