Nieuws


24 Jun 2019

Op 15 mei ging de waakzaamheidsfase in waarin temperaturen en ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd worden. Bij overschrijding van vooropgestelde drempelwaarden wordt overgegaan naar de waarschuwingsfase of de alarmfase. De waakzaamheidsfase loopt nog tot 30 september.

Op 21 juni werd overgeschakeld naar de waarschwuwingsfase. 

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be