Nieuws


30 Nov 2007

Informatieblad 'Infokanaal'

Het infokanaal verschijnt maandelijks (uitgezonderd tijdens de maand juli), in principe de laatste week van de maand, ze worden bedeeld in de brievenbussen van de inwoners vanaf dinsdag t.e.m. donderdag. De meest recente edities kan u helemaal onderaan deze pagina downloaden.

Het redactiecomité vraagt toestemming aan het college van burgemeester en schepenen om teksten en/ of activiteiten te publiceren.

Voor het jaar 2018 zijn volgende deadlines voor het indienen van teksten of activiteiten vastgesteld :

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be