Nieuws


22 Nov 2017

Momenteel worden er nog klinkerwerken uitgevoerd op de linkeroever, waar er nog ca. 2 weken werk is. De voorbereiding voor de asfalteringswerken zou dan -onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden- kunnen starten in de week van 4 december 2017.

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be