Nieuws


13 Dec 2018

 

Het OCMW-Sociaal Huis van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

ADMINISTRATIEF MEDEWERKERC1-C3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR

Halftijdse aanwerving (19/38) – Onmiddellijke indiensttreding

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. Het OCMW voert een diversiteitsbeleid.

DE FUNCTIE: De administratief medewerker ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van de sociale diensten levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

PLUSPUNTEN: Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken, je bent flexibel.

Vandaag:

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be