Image

Sinds 1 januari 2015 is bij het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos een nieuwe huisstijl van toepassing. Het logo werd ontwikkeld door de Antwerpse firma ‘De Poedelfabriek’ en stelt de brug over het kanaal voor. De brug, tevens een liggende hoofdletter K, bevat 3 constructieve onderdelen/takken die de 3 deelgemeenten symboliseren. De 2 golven representeren water en kanaal. Kapelle-op-den-Bos wordt eveneens weerspiegeld in het gebruik van de officiële gemeentekleuren.
De nieuwe huisstijl zal zichtbaar worden door het gebruik van aangepaste papierwaren, gemeentelijke website, gemeentelijk informatieblad ‘Infokanaal’ en affiches, vlaggen en relatiegeschenken.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be