Voor sommige handelsactiviteiten moet je een leurkaart bezitten, bijvoorbeeld wanneer je textiel, groenten, fruit, enz. verkoopt van deur tot deur, op de openbare weg of op de openbare markten, foren of jaarmarkten.

De wet van 16 januari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook de ondernemingsloketten ingevoerd. Deze wetgeving past in het geheel van maatregelen betreffende de administratieve vereenvoudiging van de formaliteiten voor ondernemers.

Door de wet 20 juli 2006 moet een leurkaart niet meer aangevraagd worden bij het gemeentebestuur maar bij een erkend Ondernemingsloket.

Leurkaarten die op 1 oktober 2006 nog geldig waren worden geldig voor onbepaalde duur zolang de houder de activiteit verder uitoefent en hij gemachtigd is deze uit te oefenen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be