De jeugdraad, wat is dat?

http://jeugdkodb.be/

 

In de eerste plaats is de Jeugdraad een inspraakorgaan, een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijke jeugdbeleid. De kracht van de Jeugdraad mag niet worden onderschat, toekomstige jeugdbeleidsbeslissingen van het gemeentebestuur moeten steeds ter advies voorgelegd worden aan de Jeugdraad.

Zo wordt de jeugdraad geraadpleegd als het gaat over: de aanleg van nieuwe speelpleintjes, het jeugdwerkbeleidsplan, jeugdlokalen, enzovoorts.. Maar de Jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven over allerhande zaken. Daarnaast is het de bedoeling om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdwerkintiatieven te stimuleren.

Er werden de laatste jaren niet alleen adviezen gegeven: diverse activiteiten passeerden de revue. De deelname van de Jeugdraad aan diverse festiviteiten toont aan dat we verankerd zijn met heel wat zaken die in onze gemeente gebeuren.

Hoe word ik lid van de jeugdraad?

Er is plaats voor alle jongeren die interesse hebben om zich met één van bovenvermelde zaken bezig te houden. De vergadering gaat maandelijks door en dit steeds op de derde donderdag van de maand in het JeugdOntmoetingsCentum, Guido Gezellelaan 2. Je kan hiernaast ook lid worden van één van de werkgroepen (vb. werkgroep fuifbeleid).

Wie een onweerstaanbare drang heeft om erbij te komen of bijkomende info wenst, kan steeds contact opnemen met de Jeugddienst.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be