Internationale samenwerking

 

Adres

Marktplein 29

Contact

Medewerkers: Carina Verberckmoes en Marina Van De Voorde

  1. Organisatie jaarlijkse actie rond 11.11.11 (geldomhaling, projectweek ism Akapella, JH Doetsjé, de oude pastorie, zwembad, UNIZO,...)
  2. Organisatie jaarlijkse Damiaanactie (verspreiding infokanaal)
  3. Deelname jaarlijkse kaarsenactie Amnesty International
  4. Financiële ondersteuning van int. Projecten ingediend door eigen inwoners + opvolging dossiers
  5. Financiële ondersteuning humanitaire acties (rampen, e.a.): toelage goedgekeurd via gemeenteraad
  6. Zusterband met Bwiza in Burundi + opvolging
  7. Deelname vormingsdagen ivm internationale samenwerking
  8. Samenwerkingsproject met lagere scholen

Oproep

De gemeentelijke werkgroep is samengesteld uit 9 vrijwillige leden, de schepen van Internationale Samenwerking en 2 gemeentelijke ambtenaren.

Ieder die zich interesseert in de problematiek van de internationale samenwerking en graag zijn steentje zou willen bijdragen bij het ondersteunen van en meewerken aan allerlei internationale projecten, is hartelijk welkom bij onze werkgroep.

De bijeenkomst gaat tweemaandelijks door op de eerste dinsdag van de maand, telkens om 20.00 uur in het administratief centrum.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Carina Verberckmoes of Marina Van de Voorde, contactambtenaren voor internationale samenwerking, op het nummer 015 71 32 71.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be