De betaling van de stedenbouwkundige inlichtingen dient te gebeuren NA ontvangst van het factuur.  De retributie bedraagt op dit ogenblik 100 EUR  per aanvraag.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be