Identiteitsbewijzen

Elektronische identiteitskaart vanaf 12 jaar

Vanaf de leeftijd van twaalf jaar wordt iedere Belg in het bezit gesteld van een identiteitskaart. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet men de identiteitskaart steeds op zak hebben.

Wanneer u een nieuwe identiteitskaart moet krijgen, wordt u daarvan verwittigd met een oproepingskaart, die ook vermeld aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en tegen welke datum u zich op de dienst bevolking moet aanmelden voorzien van pasfoto en oproepingskaart.

Bij afhaling van de identiteitskaart moet u de oude kaart afgeven. Wanneer u een nieuwe identiteitskaart afhaalt, na verlies of diefstal van de oude kaart, moet u het document afgeven dat de politie u na de afgifte overhandigde. Indien u identiteitskaart moet hernieuwd worden, wordt u opnieuw verwittigd.

U kunt echter ook zelf een vervanging van de identiteitskaart aanvragen, bijvoorbeeld bij beschadiging of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is.

Een identiteitskaart kost 18,40 EUR.

Identiteitsstuk voor kinderen jonger dan 12 jaar

Net zoals de elektronische identiteitskaart, bevat de kids-ID een elektronische chip en wordt er een geheime code bij afgeleverd. Hierdoor is de kaart moeilijk te vervalsen en kan ze vanaf de leeftijd van 6 jaar gebruikt worden om veilig op het internet te surfen en te chatten.

De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en is een geldig reisdocument in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat de kinderen vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Voor de landen waar deze kaart niet geldig is, moet een paspoort aangevraagd worden.

De KIDS-ID is ook een bescherming als uw kind in een noodsituatie verkeert. Op de kaart staat immers een telefoonnummer waarop gebeld kan worden als het kind verloren liep, een ongeluk had of om uw kind te helpen bij problemen. Wie uw kind in nood aantreft, kan 24/7 bellen naar +32 (0)78 150 350, het nummer dat op de kaart vermeld staat. De centrale telefoneert meteen naar het eerste nummer dat u opgaf. Geen antwoord? Dan wordt het tweede nummer gebeld, dan het derde, enzovoort. Er kunnen zeven telefoonnummers aan het centrale nummer gekoppeld worden. Als er niemand antwoordt, wordt de oproep automatisch doorgegeven aan het noodnummer van Child Focus. Ouders kunnen zich ook aanmelden op www.halloouders.be

Een Kids-ID kan door de ouders of voogd aangevraagd worden (het kind moet samen met de ouder of voogd naar het loket komen, zowel bij de aanvraag als bij de afhaling) bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis. Hiervoor brengt u een pasfoto van het kind mee. Deze pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als de pasfoto voor een identiteitskaart voor volwassenen. (Egaal witte achtergrond, hoofd recht naar voren gericht.)

De Kids-ID kost 9,20 € en is 3 jaar geldig. Bij de eerste aanvraag voor een Kids-ID wordt de productiekost, 9,20 euro, betaald door het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos en is dus gratis, de geldigheidsduur van het pasje is 3 jaar, vanaf de 2e aanvraag dient U de som van 9,20 € te betalen.

De termijn voor de aflevering bedraagt 3 tot 4 weken.

Wanneer u een Kids-ID aangevraagd hebt, dan worden u verschillende codes per post toegestuurd :
1) Een code om de kaart te activeren
2) Een code “contact ouders”. Daarmee geeft u een lijst met telefoonnummers door die in nood gebeld kunnen worden.

Wat moet u doen indien u uw Kids-ID kwijt bent of het is gestolen, en u vertrekt naar het buitenland?

Wanneer u binnen een aantal dagen naar het buitenland vertrekt, en u bent de Kids-ID van uw kind kwijt of het is gestolen, dan kan u een voorlopig bewijs van identiteit, waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot twee maanden, aanvragen bij de regionale delegatie van het Rijksregister in Brussel of Leuven.

Wanneer u een voorlopig bewijs van identiteit voor uw kind nodig heeft, dan komt u eerst naar de dienst Bevolking, die u het document ‘Aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar’ aflevert.

Hiervoor brengt u 2 pasfoto's mee. (1 voor op het document ‘Aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar en 1 voor op het voorlopige bewijs van identiteit).

Dit document wordt alleen afgeleverd aan de persoon die het ouderlijke gezag over het kind uitoefent.

Daarna gaat u met dit attest en een recente pasfoto naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel of Heuvelhof 1 3010 Leuven (Kessel-lo). Het kind moet aanwezig zijn bij deze aanvraag.

Het bewijs van identiteit wordt gratis uitgereikt en is twee maanden geldig.

Onmiddellijk na de terugkeer in België moet het bewijs van identiteit terug binnengebracht worden bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis.

Elektronische identiteitskaart verloren?

Kaartstop bij verlies of diefstal 24/24: DOC STOP

  • 00800 2123 2123
  • +32 2 518 2123
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be