Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en stelt de gemeentelijke reglementen vast.

De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.
De gemeenteraad vergadert in de Muyldermanszaal van het Administratief Centrum. De gemeenteraadsleden komen minstens tien keer per jaar samen. Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen dus door iedereen bijgewoond worden. De agenda en notulen van de gemeenteraad kan je steeds downloaden via de gemeentelijke website.

De gemeenteraad bestaat uit 21 stemgerechtigde leden.

JE KAN HET AUDIOVERSLAGEN VAN DE GEMEENTERAAD HIER BELUISTEREN.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be