Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos aanvaardt schenking kapel

Image

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos werd als begunstigde aangeduid in een schenkingsdossier waarbij mevr. Alina Thomas de kapel O.L.V. Troosteres der Bedrukten, gelegen in de Kapelstraat, schenkt uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot, wijlen dhr. Alfons Doms.
De oorspronkelijke kapel dateert van vóór 1900. In 1914 werd ze door de familie Doms, toenmalige eigenaars van de kapel, vergroot. In 1991 liet dhr. Alfons Doms ze heropbouwen nadat de kapel werd beschadigd.
De gemeenteraad aanvaardde reeds in zitting van 2 april 2015 de schenking, de notariële akte werd ondertekend op 5 juni 2015. Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos neemt de kapel in dank aan om ze toe te voegen in het gemeentelijk patrimonium en zal instaan voor het toekomstige onderhoud ervan. De aanvaarding van de schenking werd gevierd in het bijzijn van de burgemeester en een aantal schepenen op zaterdag 29 augustus 2015 in het rusthuis van Humbeek, den Bogaet, waar mevr. Thomas resideert.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be