Image

 

Recht op maatschappelijke integratie
Het OCMW waarborgt het recht op maatschappelijke integratie aan personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Andere vormen van financiële steun:
- Voorschotten op een aangevraagde sociale uitkering (bv. werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag,…)
- Tussenkomst in energiekosten
- Tussenkomst in medische kosten
- Tussenkomst in schoolkosten
- Tussenkomst in sociale- en culturele activiteiten
- Verwarmingstoelage
- Huurwaarborg en/of eerste huur, verblijfskosten van bejaarden in een woonzorgcentrum

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be