Doorstroomwoning

Het OCMW beschikt over een aantal woongelegenheden die dienst doen als doorgangswoningen voor mensen met huisvestingsproblemen.
Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die hun werkelijke verblijfplaats hebben in Kapelle-op-den-Bos en zich in een acute noodsituatie bevinden door bijvoorbeeld een uithuiszetting, een woning die onbewoonbaar werd verklaard, een breuk in de familierelaties ....
Er bestaat ook geen wachtlijst. Van zodra een woning vrijkomt, wordt de dringendste situatie verholpen. Ook personen, opgenomen in de crisisopvang, kunnen naar een doorgangswoning doorstromen. De toekenning van een doorgangswoning past binnen een ruimer opgezette begeleiding.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be