Vanaf heden zal het voor onze inwoners mogelijke zijn om digitaal uittreksels van de dienst bevolking op te vragen en dit in samenwerking met het rijksregister.

Uittreksels dienst bevolking

Om een uittreksel van de dienst bevolking te kunnen aanvragen moet je in het bezit zijn van een eID en jouw computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer.

Het programma Adobe Reader moet geïnstalleerd zijn. Je kan dit gratis downloaden van de website www.adobe.be.

Hoe werkt het?

Onze website voorziet rechtstreekse linken naar de uittreksels op de server van het rijksregister.

Wanneer je op aanvragen van een uittreksel heb geklikt moet je je eID in de kaartlezer stoppen en je pincode ingeven.
Daarna krijg je het uittreksel op het scherm. Dit uittreksel werd digitaal ondertekend door het rijksregister.

Opgelet!

Dit uittreksel afdrukken heeft géén waarde. Je moet het digitaal bezorgen aan de vrager (bv via mail).

Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met de dienst bevolking van onze gemeente.

Welke uittreksels zijn mogelijk?

 

AANVRAAG ADRESWIJZIGING IS VOORLOPIG NIET BESCHIKBAAR. 

Aanvragen Getuigschrift van inschrijving

Dit getuigschrift bevat alle informatie over uw inschrijving bij uw gemeente of stad. U vindt er verder dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aanvragen Samenstelling van het gezin

Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.

Aanvragen Bewijs van leven

Met dit attest kan u officieel aantonen dat u nog in leven bent, zonder dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.

Aanvragen Bewijs van nationaliteit

Met dit attest kan u uw Belgische nationaliteit aantonen.

Aanvragen Getuigschrift van verblijf

Met dit getuigschrift kan u bewijzen dat u op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. U kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

 

Adobe Reader moet aangepast worden i.k.v. controle geldigheid handtekening. Hoe je dit doet, vindt je hier.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be