Wat?

De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen. Het vormt geen huurvergunning en hoeft niet verplicht aangevraagd te worden. Na een besluit van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid kan een huurwoning opnieuw verhuurd worden mits het verkrijgen van een conformiteitsattest.

De geldigheid van het conformiteitsattest bedraagt 10 jaar tot en met 4 strafpunten. Van 5 tot en met 14 strafpunten wordt de duurtijd beperkt tot 5 jaar.

Procedure

Aan het conformiteitsattest gaat een onderzoek vooraf, dit onderzoek gebeurt aan de hand van een technisch verslag door de technisch adviseur van het intergemeentelijke samenwerkingsverband waar de gemeente deel van uitmaakt.

Aanvragen

Je moet een conformiteitsattest schriftelijk aanvragen t.a.v. de burgemeester. Een aanvraag tot ophef van een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarheid geldt als aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest.

Betalen

Een conformiteitsattest kost 62,50 euro.

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-de-conformiteit-van-huurwoningen-onderzoeken

BijlageGrootte
retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest dj 2016.pdf143.21 KB
CA-20180528.pdf82.23 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be