Bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor de beslissingen betreffende maatschappelijke dienstverlening vergadert het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) maandelijks met 3 raadsleden, waaronder de voorzitter van het OCMW, het diensthoofd van de sociale dienst en de secretaris.

De zittingen van het BCSD verlopen achter gesloten deuren.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be