Begraafplaatsen

Image

Er zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen in Kapelle-op-den-Bos:

  • Kapelle-op-den-Bos, Pastoriestraat;
  • Ramsdonk, aan de kerk;
  • Nieuwenrode, Paddegatstraat;

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

  • van 1 april tot 30 september: van 09.00 uur tot 20.00 uur;
  • van 1 oktober tot 31 maart: van 09.00 uur tot 17.00 uur

Het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen kan je onderaan deze pagina  downloaden.

Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16/01/2004, zoals tot op heden gewijzigd in artikel 7 van het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen van 7 november 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 10 oktober 2016 beslist om op 1 november 2017 over te gaan tot de ontruiming van het niet-geconcedeerde perceel van de hiernavolgende overledene:

Naam van de overledene: 

op        


De nabestaanden beschikken over een termijn van 1 jaar om het grafmonument en/of de voorwerpen zelf te verwijderen. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zal er een ambtshalve verwijdering volgen.

U kan de overledene ook laten ontgraven en herbegraven in geconcessioneerde grond vóór de datum van 1 november 2017. De kosten hiervoor zijn volledig ten laste van de familie. U dient hiervoor evenwel een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29 – 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de dienst burger- en welzijnszaken, tel. 015/71.32.71. gerda.dewachter@kapelle-op-den-bos.be liesbeth.deridder@kapelle-op-den-bos.be

BijlageGrootte
Begraafplaatsen huishoudelijk reglement.pdf3.69 MB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be