Attesten

  • Afleveren van attesten, uittreksels en afschriften betreffende akten van de burgerlijke stand;
  • Opmaken van nationaliteitsaanvragen (naturalisaties en nationaliteitskeuzes of – opties;
  • Overschrijvingen in de bijgevoegde registers van de burgerlijke stand, nl.
  1. register van geboorten: erkenningen van kinderen, betwistingen vaderschap, gewone en volle adopties, (voor) naamsveranderingen, nationaliteitskeuzes;
  2. register van huwelijken: echtscheidingen, vreemde huwelijksakten enz.;
  3. register van overlijden: vreemde overlijdensakten en overlijdensakten opgemaakt in de andere gemeenten (art.80).
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be