25 Feb 2016

Op de gemeenteraad van 26 augustus 2013 werd het voorontwerp voor dossier ‘GBK  Nieuwbouw-, moderniserings- en geschiktmakingswerken gemeentelijke basisschool Het Kiezeltje’, goedgekeurd. 

Dit dossier werd opgestart nadat de vroegere staatsschool ‘de Groenling’ werd aangekocht door het gemeentebestuur (na ze gedurende verschillende jaren gehuurd te hebben). Bij aankoop kon het gemeentebestuur rekenen op meer dan 800.000 euro subsidiegeld,  onder voorwaarde dat de site in zijn totaliteit zou gemoderniseerd en meer geschikt gemaakt worden binnen de opgelegde fysische en financiële normen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be