21 Mei 2013

De gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking verdeelt jaarlijks een budget aan langdurige internationale projecten ingediend door inwoners van eigen gemeente.
Bent u betrokken bij een vereniging of organisatie die meewerkt aan een erkend internationaal  ontwikkelingsproject  of  dergelijk project organiseert, dan kan u een aanvraag
voor ondersteuning richten aan de gemeentelijke werkgroep voor Internationale Samenwerking.
Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten :
- voorstelling,
- achtergrond,
- programma,
- financieel verslag van het project.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be