02 Mrt 2016

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materieel en outillage).
U kan in bepaalde gevallen een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.
Zie bijlagen hieronder.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be