De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) teneinde te zorgen voor een effectief, efficiënt en innovatief bestuur. Hij/zij staat aan het hoofd van het personeel en is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Dit met als doel om de raden te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het verzekeren van adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.

De algemeen directeur is de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke- en OCMW-organisatie.

Hij geeft leiding aan alle afdelingshoofden en de financieel directeur (m.u.v. de taken die de financieel directeur in volle onafhankelijkheid doet).

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be