Adreswijzigingen

Om een document te openen heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan het hier downloaden.

Een adreswijziging doorgeven online

Elke burger die verhuist, moet haar of zijn adreswijziging doorgeven aan de (nieuwe) gemeente. De gemeente vraagt daarop aan de lokale politie om de aangifte te controleren.

Als alles in orde is, nodigt de gemeente de burger uit om het adres te veranderen op de chip van de elektronische identiteitskaart en op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. De gemeente geeft de verandering door aan het Rijksregister.

In het kader van administratieve vereenvoudiging werd deze procedure enigzins vereenvoudigd en kan je met je eID (elektronische identiteitskaart) je nieuwe adres online doorgeven aan het Rijksregister en je (nieuwe) gemeente.

  1. Plaats eerst je eID in de kaartlezer die aangesloten is op je pc en surf naar de bestaande toepassing Mijn Dossier via http://www.kapelle-op-den-bos.be/mijn-dossier. In  Mijn dossier klik je adreswijziging aan.
  2. Er verschijnen een aantal eenvoudige invulvelden waarbij je telkens kiest bijvoorbeeld uit de lijst met straatnamen van je gemeente, de lijst met gezinsleden enz.
  3. Het Rijksregister slaat de aangifte op en stuurt een ontvangstmelding.
  4. Je kunt ze afdrukken als bewijs dat je de adreswijziging hebt doorgegeven.
  5. Het Rijksregister stuurt de informatie naar jouw gemeente die aan de wijkagent vraagt de informatie te verifiëren.
  6. Is alles in orde, dan bevestigt de gemeente de adreswijziging aan het Rijksregister en jij kunt op het gemeentehuis je nieuwe adres op de chip van je eID en op het inschrijvingsbewijs van je voertuig laten zetten.

Binnen de gemeente

Deze adreswijziging moet binnen acht dagen worden aangegeven.

Aankomst in de gemeente

Na de aangifte bij de dienst bevolking van Kapelle-op-den-Bos volgt een politieonderzoek.

Vertrek uit de gemeente

Daarvoor moet men aangifte van het nieuw adres doen bij de dienst bevolking van de gemeente van aankomst.

Vertrek naar het buitenland

Wanneer men zich definitief gaat vestigen in het buitenland doet men daarvan melding bij de dienst bevolking. U wordt in het bezit gesteld van een model 8 en daarmee moet u zich aanbieden in de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland. 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be