De adjunct-algemeen directeur

De adjunct-algemeen directeur staat de algemene directeur bij in de vervulling van zijn/haar ambt en vervangt de algemeen directeur wanneer hij/zij afwezig of verhinderd is.

De adjunct-algemeen directeur vormt, samen met de algemeen directeur, een brug tussen de diensten van de gemeente en het OCMW en de politieke beleidsorganen. Hij/zij werkt nauw samen met de algemeen directeur en heeft als ultieme doel om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij de realisatie van de vooropgestelde en een adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

De adjunct-algemeen directeur staat onder het rechtstreekse gezag van de algemeen directeur, aan wie hij/zij rapporteert.

Hij/zij is lid van het managementteam.

Hij/zij is een personeelslid van de gemeente, die ook het OCMW bedient.

Hij/zij fungeert als operationele leidinggevende van het OCMW (cluster welzijn en sociale zaken) en neemt een actieve rol op in het bijzonder comité sociale dienst.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be