Aanvraag ondersteuning internationale ontwikkelingsprojecten

De gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking verdeelt jaarlijks een budget aan langdurige internationale projecten ingediend door inwoners van eigen gemeente.
Bent u betrokken bij een vereniging of organisatie die meewerkt aan een erkend internationaal  ontwikkelingsproject  of  dergelijk project organiseert, dan kan u een aanvraag
voor ondersteuning richten aan de gemeentelijke werkgroep voor Internationale Samenwerking.
Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten :
- voorstelling,
- achtergrond,
- programma,
- financieel verslag van het project.

De aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2013 ingestuurd worden naar : Gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking, Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos of gemaild naar info@kapelle-op-den-bos.be.
De gemeentelijke werkgroep zal op de vergadering in september 2013 alle aanvragen onderzoeken en advies geven aan het college van burgemeester en schepenen.
Bijkomende vragen kan u richten aan de contactambtenaren voor Internationale Samenwerking, Carina Verberckmoes en Marina Van de Voorde  op het nummer 015 71 32 71 of via mail (carina.verberckmoes@kapelle-op-den-bos.be / marina.vandevoorde@kapelle-op-den-bos.be).

De werkgroep komt om de 2 maanden bijeen om allerlei activiteiten en samenwerking te bespreken en te organiseren. Deze samenkomsten zijn geen saaie vergaderingen !
Wenst u zich aan te sluiten tot onze werkgroep, contacteer ons.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be